Preloader
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

είμαστε καταρτισμένοι

Εξειδίκευση

Η εταιρεία ειδικεύεται σε μελέτες εφαρμογής σε όλες τις οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/M) και στην σωστή επίβλεψη της κατασκευής – σύννομη και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου (project management).

Είμαστε εταιρεία ενεργειακών επιθεωρητών κατηγορίας Γ’ και αναλαμβάνουμε εκπόνηση μελετών για τις άδειες οικοδόμησης.

01. Υπηρεσίες Μηχανικού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες μηχανικού, όπως:

 • Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – ΗΤΚ
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Τρισδιάστατη Απεικόνιση Κτιρίου – 3D
 • Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Έλεγχος νομιμότητας κτιρίων – κατασκευών
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας
 • Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας
 • Μελέτη πυροπροστασίας – Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – ΠΕΑ
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ
 • Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου

02. Ανακαινίσεις | Μελέτη - Κατασκευή

Διεκπεραιώνουμε εργασίες, όπως:

 • Ανακαινίσεις διαμερισμάτων
 • Ανακαινίσεις κατοικιών
 • Ανακαινίσεις καταστημάτων & επαγγελματικών χώρων
 • Επίβλεψη ανακαινίσεων
 • Υπολογισμός Κόστους Ανακαίνισης
 • Αυτοψία και αποτύπωση του χώρου της ανακαίνισης
 • Χρονικός προγραμματισμός του έργου ανακαίνισης
dei-5
p2d-industrial work (11)533

03. Μηχανολογικά Έργα | Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση βιομηχανικής γραμμής παραγωγής, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, σχεδιασμός και εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών σε αποθήκες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις σωληνώσεις με φυσικό αέριο ή πεπιεσμένο αέρα, και βιομηχανικά δίκτυα – σωληνώσεις ύδατος και πυρόσβεσης.

04. Κατασκευές Βιομηχανικών Έργων

Η πολυετής εμπειρία μας σε έργα στον τομέα των κατασκευών κτιρίων καθώς και των βιομηχανικών έργων, με συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε με επιτυχία αυτές τις τεχνολογίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση ενέργειας και μακροπρόθεσμη απόδοση επενδύσεων για τους πελάτες μας.

 • Όλες οι βιομηχανικές μηχανικές εργασίες κατασκευής και επισκευής
 • Εγκατάσταση συστήματος μεταφοράς
 • Εγκατάσταση Σιλό, Επισκευή
 • Εργασίες σκυροδέτησης

05. Ηλεκτρολογικά Έργα

Τα ηλεκτρικά έργα κατασκευής περιλαμβάνουν εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία:

 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Διακόπτες τάσης LV / MV / HV
 • Διακόπτες με μόνωση με αέριο
 • Πίνακες Διανομής Ισχύος
 • Πίνακες ελέγχου φωτισμού
 • Καλώδια χαμηλής / μέσης τάσης
 • Τερματισμός και σύζευξη καλωδίων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας
 • Διόρθωση συντελεστή ισχύος
 • Φίλτρα πυκνωτή & αρμονικά φίλτρα
 • Αδιάκοπη παροχή ενέργειας
 • Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς
 • Καταγραφείς βλαβών / ακολουθία καταγραφικών
 • Συστήματα γείωσης

06. Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι:

 1. Μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήματος
 2. Επιτυγχάνονται ευκολότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εγκαταστάσεων
 3. Βελτιώνεται η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο και γνωρίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες του προτύπου.

Κατά την ηλεκτρολογική επιθεώρηση ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους, δοκιμές και μετρήσεις:

Οπτική επιθεώρηση: διερεύνηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με την έννοια της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.

Δοκιμές και μετρήσεις: Μέσω των δοκιμών και των μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων πιστοποιημένων οργάνων γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτές.

Οι παρακάτω δοκιμές και μετρήσεις εκτελούνται γενικά:

 • Έλεγχος επαλήθευσης συνέχειας και κύριοι και συμπληρωματικοί ισοδύναμοι αγωγοί αρμού
 • Μέτρηση αντοχής καλωδίωσης
 • Δοκιμή βλάβης κυκλώματος σε περίπτωση ασθενών ρευμάτων και στην περίπτωση ηλεκτρικής προστασίας διαχωρισμού
 • Επαλήθευση συνθηκών προστασίας διακόπτοντας αυτόματα την τροφοδοσία
 • Λειτουργικοί έλεγχοι
 • Ανίχνευση πτώσης τάσης
 • Έλεγχος ρεύματος διαρροής ενεργοποιητή διαφορικού διακόπτη
 • Έλεγχος συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας
 • Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης μεσαίας τάσης (M/S, προστατευτικά και αποζεύκτες μεσαίας τάσης, καλώδια MT κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσεται πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

θέλετε προσπέκτους της εταιρίας μας?

Κατεβάστε την μπροσούρα μας σε αρχείο PDF.

Ζητήστε την δωρεάν συμβουλή μας

Θα χαρούμε να μας ρωτήσετε.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας

(CCTV, σύστημα συναγερμού, σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς)

Κατασκευή και πιστοποίηση δικτύων CCTV, συναγερμού και πυρανίχνευσης σε όλους του απαιτούμενους χώρους όπως Τράπεζες, χώρους συνάθροισης κοινού κοκ.

Επαγγελματικές Άδειες Λειτουργίας

Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων για την λήψη άδειας λειτουργίας σε ξενοδοχεία, ξενώνες, τουριστικές εγκαταστάσεις διαμονής.

Ηλεκτρολογικές & Μηχανολογικές Μελέτες

Μηχανική – Ηλεκτρολογία – Σχεδιασμός Υδραυλικών – Μελέτες

Η P2d καλύπτει όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών του MEP.
Οι μηχανικοί σχεδιάζουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η βασική ιδέα είναι η κατασκευή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υπηρεσίες – εκπόνηση μελετών:

 • Αποχέτευση – απορροή
 • Φωτοβολταϊκός Σχεδιασμός
 • Ηλεκτρικά Έργα Μεσαίας & Χαμηλής Τάσης
 • Προμήθειες νερού
 • Δίκτυα φυσικού αερίου
 • HVAC
 • Συστήματα πυροπροστασίας
 • Ανελκυστήρες – Ανελκυστήρες

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών σε επιχειρήσεις εστίασης και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π.).

Φωτοβολταϊκός Σχεδιασμός & Άδειες

Φωτοβολταϊκές μελέτες για την αδειοδότηση και τις εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε τις μελέτες για φωτοβολταϊκά πάρκα, για εγκαταστάσεις υβριδικών συστημάτων και παράλληλα κάνουμε και την εγκατάσταση αυτών με πιστοποίηση και εγγύηση καλής λειτουργίας

Επαγγελματικές Άδειες λειτουργίας

Βιομηχανίες & Αποθήκες

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών για μεγάλες και μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκες σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

χρειάζεστε βοήθεια με κάτι? επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν συμβουλή