Δημήτριος Τσαφώνης

Η συνεργασία μας με την P2D εδώ και 10 χρόνια βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την ποιότητα στην επικοινωνία και τον επαγγελματισμό. Η P2D είναι μία αξιόπιστη εταιρεία που στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς.

Δημήτριος Τσαφώνης

Owner, Civil EngineerAlmacon