Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Πλήρης ανακαίνιση διαμερίσματος εμβαδού 120 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία

2021