ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Σύστημα πυρόσβεσης σε βιομηχανία επεξεργασίας δομικών υλικών.

Εφαρμογή συστήματος πυρόσβεσης σε βιομηχανία επεξεργασίας δομικών υλικών στην Αμφιλοχία.

Ημερομηνία – 2021