Άγιο Όρος

Μελέτη και κατασκευή υβριδικού συστήματος Φωτοβολταϊκών – μπαταριών και κατασκευή νέου δικτύου κατανομής ενέργειας

Χρόνος κατασκευής  Ιούνιος 2019