Φορτιστής Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Φορτιστής Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Κατασκευή σημείου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αντιπροσωπεία ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε – 7o χλμ. Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Ημερομηνία

Νοέμβρης, 2021