Ολισθαίνων Ξυλότοπος

Κατασκευή Silos

Κατασκευή κλιμακοστασίων

Κατασκευή caisson για λιμενικά έργα (caisson slipform)

https://evox-slipform.com/slipform-caisson-astakos-port