ΑΣΤΑΚΟΣ

Κατασκευή υδατοστεγών κιβωτίων (caissons) για λιμενικά έργα.