Λιμενικά έργα στον Αστακό Πρεβέζης

Κατασκευή υδατοστεγών κιβωτίων (caissons) για λιμενικά έργα.