Ανακαίνιση στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης

Ανακαίνιση τουαλετών και εργασίες φρεσκαρίσματος στους χώρους του Αριστοτελείου Θεάτρου Θεσσαλονίκης

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλάμβαναν:

  1. Πλήρη ανακαίνιση των WC ανδρών – γυναικών
  2. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά με χρώματα ISOMAT

Ημερομηνία

Σεπτέμβρης, 2021

Αρχική