Αεροδρόμιο Σκιάθου

Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων και δικτύων στο αεροδρόμιο της Σκιάθου

Πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Ημερομηνία

2018