Υποσταθμός Μέσης Τάσης
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος

Λεπτομέρειες

Πελάτης: Πυθαγόρας ΑΕ
Έτος: 2018
Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη

Υποσταθμός Μέσης Τάσης
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος

Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού Μέσης Τάσης σε οικίσκο. 

Περιλαμβάνει εκσκαφή για την όδευση των σωληνώσεων, γειώσεις, σύνδεση με το δίκτυο της Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο υποσταθμός καλύπτει τις ανάγκες βιοτεχνικής μονάδας στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στην Θεσσαλονίκη

Ο οικίσκος του υποσταθμού αποτελείται 3 χώρους:

  • Απο τον χώρο που βρίσκεται ο μετασχηματιστής 630kVa  ξηρού τύπου.
  • Από το τμήμα άφιξης της Μέσης Τάσης και
  • Από το τμήμα Χαμηλής τάσης προς την γραμμή παραγωγής.  

Ο οικίσκος Μέσης Τάσης είναι ο ίδιος που εφαρμόζεται και στα φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Απατήσεις πελάτη

Να γίνει γρήγορα η σύνδεση διότι η επαύξηση ισχύος είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.