Αγροτικές Γεωπονικές εφαρμογές

Λεπτομέρειες

Πελάτης: Pazis N. Agricultural
Έτος: 2022

Περιγραφή Εργασιών

Σε μία εποχή που όλα γίνονται με smartphone δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον πρωτογενή τομέα της γεωργικής παραγωγής εκτός. 

Σήμερα είναι δυνατό να έχουμε πλήρη αυτοματισμό όλης της παραγωγικής διαδικασίας στο χωράφι. Με αισθητήρες μπορεί ο καλλιεργητής- επιχειρηματίας να ελέγξει την κατάσταση του εδάφους και να γνωρίζει για την πορεία της παραγωγής του. Μπορεί να έχει χειρισμό όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως πχ να ανοίξει ή να κλείσει την παροχή νερού προς την καλλιέργεια του. 

Η αυτοματοποίηση της καλλιέργειας είναι επιβεβλημένη ανάγκη πλέον, διότι προσφέρει καλύτερο προϊόν ποιοτικά, μεγαλύτερη παραγωγή με το μικρότερο δυνατό κόστος.