Έξυπνη Γεωργία

92_450

Smart Άρδευση

Η P2D,  ασχολείται και με τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας συνδυάζοντας την τεχνολογία του απομακρυσμένου ελέγχου με την μηχανολογία και την  άρδευση.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε στο κινητό ή στο tablet ολεένα και περισσσότερες πληροφορίες για την ποιότητα του εδάφους που καλλιεργείτε. Μπορούμε να δούμε την υγρασία και την θερμοκρασία του εδάφους, να μετρήσουμε την ταχύτητα του αέρα και την ταχύτητα -ροή του νερού στους αγωγούς ποτίσματος την ποιότητα του χώματος. 

Η έλλειψη νερού, η ξηρασία καθιστούν την χρήση του ελέγχου της άρδευσης επιβεβλημένη. 

920_450_a

Έλεγχος καλλιέργειας

Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όλων των σημείων της καλλιέργειας και ελέγχου διαφορετικού σημείου και διαφορετικής καλλιέργειας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του φυτού που καλλιεργούμε. 

Σε μορφή χαρτογραφισης του χώρου γίνεται οικονόμικότερη η καλλιέργεια  και γρηγορότερη και άμεσα ελεγχόμενη.