Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – ΗΤΚ

Νομοθεσία: ΦΕΚ 287/27-01-2021

Με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, από την 1η.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017.

Μετά την 1η/2/2021 θα εξακολουθήσει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μεταβίβασης μέσω του συστήματος των αυθαιρέτων, εφόσον η ημερομηνία αυτοψίας είναι μέχρι και 31/1/2021.

Επισημαίνεται στους μηχανικούς να διαγράψουν τυχόν δοκιμαστικές καταχωρίσεις που έχουν εισάγει στην «Ταυτότητα Κτιρίου», προκειμένου να μην εμφανίζονται κατά τις αναζητήσεις στο Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίου.

https://web.tee.gr/e-building/nomothesia/