Υπηρεσίες Μηχανικού

P2D

Στοιχεία επικοινωνίας

Αντικείμενα απασχόλησης

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – ΗΤΚ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Τρισδιάστατη Απεικόνιση Κτιρίου – 3D

Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Έλεγχος νομιμότητας κτιρίων – κατασκευών

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

Μελέτη πυροπροστασίας – Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – ΠΕΑ

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ