Υπηρεσίες Μηχανικού

P2D

Στοιχεία επικοινωνίας

Αντικείμενα απασχόλησης

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – ΗΤΚ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Τρισδιάστατη Απεικόνιση Κτιρίου – 3D

Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Έλεγχος νομιμότητας κτιρίων – κατασκευών

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

Μελέτη πυροπροστασίας – Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – ΠΕΑ

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ

Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου

Stats & Charts

Modern industrial engineers typically use predetermined motion time system, computer simulation, along with extensive mathematical tools for modeling, such as mathematical optimization and queueing theory, and computational methods for system analysis, evaluation, and optimization.

Our Solutions & Benefits

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Solutions 1
Solutions 2
Solutions 3

Industriel is a pioneer in design-build specializing in architecture and construction services. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

Industriel has a brilliant record in responding to complex customer requirements. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

We work to reduce air emissions associated with our operations and the products we deliver. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

What is Included

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.