Βιομηχανικά Έργα

Μελέτη, σχεδιασμός κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων 

Brochure

Download our document to see specific data of the service and how we work.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Περιμένουμε την επίσκεψή σας

Please feel free to contact us. 

Κατηγορίες Βιομηχανικών εργασιών

Εγκατάσταση βιομηχανικής γραμμής παραγωγής. 

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. 

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών σε αποθήκες. 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις. 

Εγκαταστάσεις σωληνώσεων με φυσικό αέριο ή πεπιεσμένο αέρα. 

Βιομηχανικά δίκτυα – σωληνώσεις ύδατος και πυρόσβεσης

Stats & Charts

Modern industrial engineers typically use predetermined motion time system, computer simulation, along with extensive mathematical tools for modeling, such as mathematical optimization and queueing theory, and computational methods for system analysis, evaluation, and optimization.

Our Solutions & Benefits

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Solutions 1
Solutions 2
Solutions 3

Industriel is a pioneer in design-build specializing in architecture and construction services. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

Industriel has a brilliant record in responding to complex customer requirements. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

We work to reduce air emissions associated with our operations and the products we deliver. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

What is Included

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.