Ηλεκτρολογικές εργασίες, Smart Home, CCTV, Access Network

Σχεδιασμός, υπολογισμός δικτύων και κατασκευή έργων

Νομοθεσία

Παρακάτω θα μπορέσετε να βρέιτε επικαιροποιημένη την ισχύουσα νομοθεσία και χρήσιμα υποδείγματα.

ELOT HD 384
1.81M
ΦΕΚ 4825Β_2019 rcd
3.81M

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η κατασκευή ένος ηλεκτρολογικού έργου είναι μια πολύ συνθετη και πολύπλοκη εργασία και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυξάνεται ο βαθμός πολυπλοκότητας. 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίας χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες

στην Χαμηλή Τάση που είναι οι οικιακές εγκαταστάσεις και οι επαγγελματικές μέχρι την Νο 6 παροχή 200A 

οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις έχουν υποσταθμό Μέσης Τάσης που αποτελούνται απο τους εξής χώρους: 

Χώρος  άφιξης του ρευματος με διακόπτη μέσης τάσης

Μετασχηματιστή ξηρού τυπου ή ελαιου

Πίνακας Χαμηλής Τάσης για την μεταφορά του ρευματος σε όλη την εγκατάσταση

Τα μέρη που απαρτίζουν μία εγκατάσταση και θα πρεπει κάθε φορά να γινεται διαστασιολόγιση  με προσοχή.

  • Διακόπτες τάσης LV / MV 

  • Πίνακες Διανομής Ισχύος

  • Πίνακες ελέγχου φωτισμού

  • Καλώδια χαμηλής / μέσης τάσης

  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

  • Υπολογισμός και διόρθωση συντελεστή ισχύος 

  • Φίλτρα είτε πυκνωτή, είτε αρμονικών

  • Καταγραφικά στους ηλεκτρολογικούς πίνακες

  • Προστασία-γείωση των εγκαταστάσεων

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο - ΥΔΕ Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Η κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να συνοδέυεται απο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου. Η Υπέυθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου σας βεβαιώνει την ασφάλεια της προς χρήσ εγκατάστασης. Απαραίτητος αυτοματισμός σε κάθε πίνακα είναι το ρελέ διαφυγής – ή διαροής 30mA το οποίο εξασφαλίζει την διακοπή του ηλεκτρικού ρέυματος σε περίπτωση διαροής ή βλάβης κάποιας συσκευής. 

Smart home - CCTV

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργησε την  δυνατότητα να ελέγχονται εξ αποστάσεως κάποιες συσκευές. Με τον εξαποστάσεως έλεγχο μπορούμε να ελένξοιυμε τον φωτισμό και να δημιουργήσουμε σενάρια για τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε χώρου στην διάρκεια της ημέρας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να απομονώσουμε ή να ενεργοποιήσουμε συσκευές όπως τα κλιματιστικά ή το σύστημα θέρμανσης, τον θερμοσίφωνα και να ελένξουμε την πρόσβαση στην κατοικία