Ηλεκτρολογικές εργασίες, Smart Home, CCTV, Access Network

Σχεδιασμός, υπολογισμός δικτύων και κατασκευή έργων

Νομοθεσία - Χρησιμα Εγγραφα

Παρακάτω θα μπορέσετε να βρέιτε επικοιαροποιημένη την ισχύουσα νομοθεσία και χρήσιμα υποδείγματα.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
1.81M
BROCHURE.PDF
3.81M

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η κατασκευή ένος ηλεκτρολογικού έργου είναι μια πολύ συνθετη και πολύπλοκη εργασία και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυξάνεται ο βαθμός πολυπλοκότητας. 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίας χωρίζονατι σε 2 μεγάλες κατηγορίες

στην Χαμηλή Τάση που έιναι οι οικιακές εγκαταστάσεις και οι επαγγελματικές μέχρι την Νο 6 παροχή 200A 

οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις έχουν υποσταθμό Μέσης Τάσης που αποτελούνται απο τους εξής χώρους: 

Χώρος  άφιξης της του ρευματος με διακόπτη μέσης τάσης

Μετασχηματιστή ξηρού τυπου ή ελαιου

Πϊνακας Χαμηλής Τάσης για την μεταφορά του ρευματος σε όλη την εγκατάσταση

Τα μέρη που απαρτίζουν μία εγκατάσταση και θα πρεπει κάθε φορά να γινεται διαστασιολόγιση  με προσοχή.

  • Διακόπτες τάσης LV / MV 

  • Πίνακες Διανομής Ισχύος

  • Πίνακες ελέγχου φωτισμού

  • Καλώδια χαμηλής / μέσης τάσης

  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

  • Υπολογισμός και διόρθωση συντελεστή ισχύος 

  • Φίλτρα είτε πυκνωτή, είτε αρμονικών

  • Καταγραφικά στους ηλεκτρολογικούς πίνακες

  • Προστασία-γείωση των εγκαταστάσεων

Stats & Charts

Modern industrial engineers typically use predetermined motion time system, computer simulation, along with extensive mathematical tools for modeling, such as mathematical optimization and queueing theory, and computational methods for system analysis, evaluation, and optimization.

Our Solutions & Benefits

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Solutions 1
Solutions 2
Solutions 3

Industriel is a pioneer in design-build specializing in architecture and construction services. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

Industriel has a brilliant record in responding to complex customer requirements. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

We work to reduce air emissions associated with our operations and the products we deliver. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

What is Included

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.