Βιομηχανικά Έργα

Μελέτη, σχεδιασμός κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων 

επικοινωνήστε μαζί μας

χρήσιμα εντυπα

Download our document to see specific data of the service and how we work.

BROCHURE.DOC
1.25M
BROCHURE.PDF
3.81M

Please feel free to contact us. 

Κατηγορίες Βιομηχανικών εργασιών

Εγκατάσταση βιομηχανικής γραμμής παραγωγής. 

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. 

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών σε αποθήκες. 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις. 

Εγκαταστάσεις σωληνώσεων με φυσικό αέριο ή πεπιεσμένο αέρα. 

Βιομηχανικά δίκτυα – σωληνώσεις ύδατος και πυρόσβεσης

Εξειδίκευση και εμπειρία

Τα βιομηχανικά έργα χαρακτηρίζονται απο το μέγεθός τους, απο την πολυπλοκότητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το μεγαλύτερο χρονικό διαστημα για την υλοποίηση τους

Εξειδίκευση
πολυπλοκοτητα
χρονοσ υλοποιησησ

Για την κατασκευή ενός βιομηχανικού έργου απαιτείται η σύνθεση μίας εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών που να μπορούν να εκτελέσουν με ακρίβεια όλα τα σχέδια εφαρμογής. Αρχικό στάδιο η υλοποιηση  των υποδομών που είναι και το ποιο σημαντικό στάδιο για την τελική λειτουργία της γραμμής παραγωγής. Στην συνέχεια η σύνθεση της παραγωγικής διαδικασίας- γραμμής παραγωγής και τέλος η ηλεκτρολογική σύνδεση και λειτουργία. Για να υλοποιηθούν τα 3 στάδια απαιτείται η ομάδα να αποτελέιται απο εξειδικευμένους επιστήμονες. 

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής οφείλεται στο πλήθος των μηχανημάτων που αποτελούν μία εξελιγμένη γραμμή παραγωγής. Η αλληλουχια των σταδίων παραγωγής ενός προιόντος και ο συγχρονισμός του αυτοματισμού  είναι κάτι που καθιστά πολύπλοκη της σύνθεση της γραμμής παραγωγής

Ενα βιομηχανικό έργο εξαιτίας της πολυπλοκότητας απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους υλοποιησης απ΄οτι ένα οικοδομικό έργο. Ο μέσος χρόνος υλοποιησης μίας γραμμής παραγωγής για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ξεπερνά τα 2 χρόνια απο την ημέρα έναρξης και αν υπολογίσουμε και τον χρόνι σχεδιασμού τότε ο χρόνος υπερβαίνει τα 3 χρόνια.